I. ročník – KÖSSO SQUASH LIGY 09/10

Restaurace U KALVÁRIE

Proč KÖSSO SQUASH LIGU hrát?

 • poznáš nové soupeře
 • porovnáš své squashové síly a dovednosti
 • odpadá stereotyp hry se stálými soupeři
 • hraješ za zvýhodněné ceny
 • zajímavé výhry pro nejlépe umístěné
 • posílíš svoji psychickou i fyzickou kondici

Propozice ligy

 • liga je smíšená pro muže i ženy
 • začínáme 1.11.2009 v 10 hodin
 • předpokládaný konec 31.5.2010 ve 22 hodin
 • hraje se na 7 kol, kolo končí vždy poslední neděli v měsíci ve 22 hodin
 • liga je rozdělena do skupin po pěti hráčích
 • hráči jsou do skupin nasazeni podle výsledků 0. ročníku, pak následují nově přihlášení - rozhodující pro zařazení je datum a čas přihlášení
  Pozn.: Chtějí-li účastníci 0. ročníku využít výhody zařazení do skupin podle svého umístění v nultém ročníku, musí se zaregistrovat nejpozději do 29.10.09 do půlnoci. Při pozdější registraci budou zařazeni dle datumu a času registrace.
 • registrovat do ligy se lze přímo na stránkách, viz. návod na registraci nebo emailem na squash@ukalvarie.cz a nebo přímo na baru squashové haly
 • hráč je povinen zaplatit startovné ve výši 200 Kč za účast v aktuálním ročníku
 • Zaregistrovaní hráči mají 20 Kč slevu z běžné ceny kurtu. Při rezervaci kurtu je nutné upozornit, že jde o zápas turnaje KÖSSO SQUASH LIGY a nahlásit svoji identifikaci, aby bylo možné uplatnit slevu na kurt!
 • hráč je povinen sehrát v průběhu každého kola zápasy na tři vítězné sety s každým členem příslušné skupiny, termíny zápasů si hráči sjednávají sami
 • zápasy se hrají v intervalu jednoho měsíce a pořadatel si vyhrazuje právo změnit začátek a konec kol
 • hraje se na 3 vítězné sety beze strát do 11 bodů - při stavu 10:10 musí být rozdíl o dva body, tj. hraje se např. 12:10, 14:12 atd, hraje se s míčkem s jednou žlutou tečkou, pokud se hráči nedomluví jinak
 • hráč může vstoupit do ligy kdykoliv během aktuálního ročníku - bude automaticky zařazen do poslední skupiny
 • hráč je povinen sledovat dění v lize (internet, nástěnka)
 • hráč, který nereaguje na výzvy svých soupeřů, souhlasí se skrečí ve svůj neprospěch
 • Hráč, který 2 měsíce po sobě neodehraje ani jeden zápas (výsledky S:3,S:S), bude z ligy vyřazen. Vyřazený hráč může kdykoli později požádat o znovu zařazení do poslení skupiny (nemusí znovu platit zápisné).

Hrací podmínky

 • Hraje se pouze v hale U KALVÁRIE, Strážnického 41, hráči jsou povinni si maximálně vycházet vstříc při navrhování termínů. V případě, že vyzývateli hráč nepřistoupí na třetí navrhovaný termín, je zápas skrečován ve prospěch vyzývatele 3:S. Tento výsledek se zapíše i v případě, že se hráč na zápas nedostaví bez omluvy ve prospěch přítomného hráče a nepřítomný hráč má – 3 body. V případě, že se nedostaví oba hráči na smluvený termín, tak se jim zapíše –5 bodů.
 • Pokud má hráč problém zkontaktovat protihráče, obrátí se na správce ligy. Ten mu pomůže, případně rozhodne o kontumační prohře nedosažitelného hráče.
 • Hráč, který zruší účast v soutěži po jejím zahájení, ztrácí nárok na případnou zaplacenou zálohu a to i v případě zranění atd…
 • Žebříček je veden celkově, pro muže zvlášť a pro ženy zvlášť. V případě shody bodů na konci turnaje rozhoduje rozdíl vyhraných a prohraných setů (skore), pak vítězné sety, datum a čas registrace.

Bodové ohodnocení

SetyBody
3 : 010
3 : 18
3 : 26
2 : 34
1 : 32
0 : 31
S : S–5
3 : S8
S : 3–3

Hráči mají povinnost zapsat výsledek zápasu ihned po jeho odehrání do seznamu zápasů na baru restaurace. Stačí zapsat pouze skóre setů a je třeba tam zapisovat i případnou skreč. Při neodehrání zápasu do konce kola, nebo nezapsání výsledku postupuje organizátor takto: zápas je zapsán s výsledkem S:S (mínus 5 bodů pro oba hráče). Nepřítomnost hráče bez omluvy na domluveném utkání je skreč (3:S pro přítomného hráče).

Hráči získávají body za jednotlivé zápasy + bonusové body za účast v příslušné skupině. Nejnižší skupina 10 bodů, každá následující + 10 bodů.
Příklad:

 • 10. skupina – 10 bodů
 • 9. skupina – 20 bodů
 • ...
 • ...
 • 1. skupina 100 bodů
Nárok na bonus body má hráč pouze v případě, že odehraje minimálně dva zápasy v daném kole. Pokud v kole nesehraje žádný zápas, automaticky spadne do nižší skupiny.

Vyhodnocení a postup ve skupinách

 • poslední neděle v měsíci (pokud není stanoveno jinak) je konec kola
 • následující den (pondělí) probíhá zpracování a kontrola výsledků
 • v úterý mají možnost hráči zaslat(emailem) opravu výsledku
 • ve středu bude rozlosováno další kolo
 • hráči ve skupinách jsou řazeni podle získaných bodů
  • první a druhý postupují do vyšší skupiny
  • třetí zůstává ve skupině
  • čtvrtý a pátý sestupují do nižší skupiny
 • Pokud více než dva hráči ve skupině nesehrají ani jeden zápas, sestupují všichni tito hráči a do této skupiny postoupí odpovídající počet hráčů z nižší skupiny. Pokud některý z hráčů odstoupí ze soutěže a nebo je vyřazen, sestoupí z nižší skupiny o jednoho hráče méně, tak aby byl vždy zachován počet 5 hráčů ve skupině
 • postupová kritéria: 1) body, 2) rozdíl vyhraných a prohraných setů (skore), 3) vítězné sety, 4) pořadí v celkovém pořadí žebříčku ligy, 5) datum a čas registrace

Divoká karta

 • Každý nově přihlášený hráč a nebo stávající hráč nespokojený se svým aktuálním umístěním může požádat o tzv. divokou kartu (dále DK).
 • Prostřednictvím DK si hráč může vybrat, do jaké skupiny chce být zařazen. Poté odehraje kolo v této skupině o 6 hráčích, každý odehraje 5 zápasů.
 • Hráč musí mít zaplaceno startovné v aktuálním ročníku.
 • Hráč hraje současně i své zápasy ve své základní skupině.
 • DK může být přidělena pouze jedna na každé kolo.
 • V případě většího počtu zájemců je vypsána skupina o DK, hráči odehrají podle pravidel ligy zápasy a vítěz skupiny získává DK.
 • Hráč, který DK získá je povinen zaplatit na baru restaurace 300 Kč.
 • Hráč, který získal DK, ji musí obhájit. Tzn., že musí vyhrát skupinu, do které si podal DK. Pak v této skupině zůstává a jako vítěz postupuje spolu s druhým této skupiny do skupiny vyšší. Z této skupiny a skupin nižších (až po skupinu z níž postoupil hráč na DK) pak sestupují poslední tři hráči tak, aby se zachoval počet pěti členů ve skupině.
 • Pokud hráč neobhájí DK (nevyhraje skupinu s DK), započítávají se mu body získané hrou v základní skupině.
 • Žádost o DK posílejte emailem na info@ukalvarie.cz a nebo žádejte přímo na baru restaurace a to vždy nejpozději do 20. dne v měsíci, tak aby byl čas odehrát případnou skupinu o DK. Vždy uveďte číslo skupiny, v které chcete hrát.

Účastník turnaje souhlasí s uvedením osobních údajů na stránkách squashe v přehledu účastníků. Tento přehled je k dispozici pouze pro potřeby squashového turnaje a pouze pro zaregistrované hráče soutěže.

Hráči hrají na vlastní nebezpečí a pouze v předepsané obuvi.

Hraje se o věcné ceny – seznam bude vyvěšen na informativní nástěnce na hale.

Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu info@ukalvarie.cz