Wallyball

Wallyball je nový sport, který je podobný volejbalu, ale hraje se na squashovém kurtu. Zásadní změnou je možnost hrát míče o zeď, a to jak při nahrávání, tak i při hře přes síť. To umožňuje hru i méně zdatným hráčům a naopak, pro zkušené to poskytuje nové možnosti a dává hře vysokou dynamičnost.

Základní pravidla pro wallyball:

 1. Území pro podání je dlouhé 0,9 m od zadní stěny podávající strany.
 2. Set končí při dosažení 15 bodů a musí být rozdíl dvou bodů.
 3. Oddechové časy hlásí kapitán pouze po zakončení míče.
 4. Omezení: 2 oddechové časy po 30 sekundách na set.
 5. Pokud je hlášeno více oddechových časů, protistrana získává bod nebo ztrátu.
 6. 5 minutová přestávka může být povolena rozhodčím při zranění.
 7. Jsou povolena dvě střídání za set.
 8. Losování mincí určí prvního podávajícího nebo výběr strany. Druhý set podává druhá strana. Ve třetím setu, pokud je třeba, o podání opět rozhoduje losování mincí.
 9. Míč je mimo pokud se po přechodu sítě míč nejdříve dotkne zadní stěny, stropu nebo dvou stěn po sobě.
 10. Dotyk míče zadní stěny na vlastní straně není chybou, pokud poté hraje vlastní hráč.
 11. Servis se nesmí zabít nebo blokovat při hře čtyř osob.
 12. Pokud servírující hráč chytí míč po nadhození, může servis opakovat.
 13. Při servisu musí být použito čistého úderu, točení míče není povoleno.
 14. Pořadí při servisu musí být dodržováno.
 15. Pokud je míč jen částí nad sítí a protihráč ho zahraje, jde o dobrý úder.
 16. Dotyk sítě hráči není povolen, s výjimkou že míč je protistranou zahrán do sítě a ta se dotkne hráče.
 17. Při útoku se musí hráč dotknout míče předtím, než se celý dostane za síť.
 18. Blokař může přesáhnout síť, pokud protistrana hraje svůj třetí úder.
 19. Protihráč nesmí blokovat nahrávku, pokud část míče přetne rovinu sítě, míč se stává volným a obě strany ho smějí hrát.
 20. Pokud se sítě současně dotknou protihráči, míč je opakován.
 21. Pokud je míč zahrán pod a překročí rovinu sítě, smí být hrán zpět vlastní stranou, pokud není překročen počet tří úderů.
 22. Míč nad rovinou sítě je volný pro obě strany.
 23. Dvojitý zásah je povolen po bloku.
 24. Pokud je míč zasažen při bloku, družstvo má stále tři dotyky a blokař smí zahrát libovolný z nich.
 25. Dotyk dvou a více stěn je povolen družstvu při hraní vlastním hráčem a tohoto míče se musí dotknout spoluhráč před přechodem míče přes síť.
 26. Držení, strkání, nabírání, zvedání nebo nošení míče je zakázáno.
 27. Při držení míče nad sítí oběma stranami (mrtvý míč) je hrán nový míč.
 28. Jestliže se dva spoluhráči dotknou míče současně, počítá se toto jako jeden dotyk a kterýkoliv z hráčů může dále hrát.
 29. Je zakázáno jakékoliv šplhání nebo užívání zdí nebo hráčů pro dosažení nad síť.
 30. Míč smí být odehrán přes síť tak, že se míč nejdříve dotkne zdi na vlastní straně.
 31. Míč nesmí být zasažen jakoukoliv částí těla pod pasem.
 32. Pokud se při blokování dotknou míče dva hráči, má družstvo stále tři dotyky.
 33. Blokování a útočení ze servisu je povolené.
Výše uvedená pravidla jsou pouze pro porozumění zásad hry, jednotlivé varianty jsou závislé na typu kurtů a na počtu hráčů (2x2, 3x3, 4x4).